Nieuws

CORONA UPDATE - AANBIEDING CENTION

De uitbraak van het Coronavirus heeft een enorme impact op ons allemaal. Naast maatregelen in de bedrijfsvoering krijgt u wellicht ook te maken met maatregelen op financieel gebied, personeel, uitstel van betaling etc. zodat ook u de continuïteit van uw onderneming kunt waarborgen. Wij denken met u mee en adviseren u graag om het beste van deze unieke situatie te maken. Om u tegemoet te komen in deze onzekere tijden, bieden wij nu tijdelijk op al onze diensten een korting van 50% en de mogelijkheid om gebruik te maken van een betalingstermijn van 3 maanden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Lees meer

CORONA UPDATE - VERLENGING NOW

Het eerste noodpakket aan maatregelen waar de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) deel van uitmaakt, duurt 3 maanden en loopt af op 31 mei 2020. Omdat nog steeds veel organisaties problemen ondervinden door de coronacrisis, wordt per 1 juni de NOW-regeling verlengd. Over de exacte invulling hiervan vindt nog overleg plaats. Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus 2020. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen Je kunt NOW aanvragen via de website van het UWV.

Lees meer
28 mei 2020

CORONA UPDATE - NOW

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden. Je kunt NOW aanvragen vanaf maandag 6 april tot en met zondag 31 mei 2020 via de website van het UWV.

Lees meer
6 april 2020

CORONA UPDATE - TOGS

MKB-bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die geraakt zijn door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Vanaf 30 maart 2020 kunnen extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, ook van deze regeling gebruikmaken. Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vrijgesteld van belastingen en kun je vrij besteden. Je komt in aanmerking als de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes en je voldoet aan voorwaarden als maximaal 250 werkzame personen, fysiek gevestigd zijn in Nederland en een verwacht omzetverlies van ten minste 4.000 euro tussen 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming online indienen via de website van het RVO.

Lees meer
30 maart 2020

VPB

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de winsten van het jaar en de vier voorafgaande jaren tezamen niet meer bedragen dan € 75.000. Als in een van deze vijf jaren een verlies geleden wordt, wordt de winst voor dat jaar gesteld op nihil. Volgens de parlementaire moet de winstdrempel voorkomen dat grote verenigingen en stichtingen met professionele ondernemingen een beroep op de vrijstelling doen. Om deze reden is opgenomen dat de winst in een verliesjaar op nihil wordt gesteld.

Lees meer
10 februari 2020

TV

Verenigingen kiezen steeds vaker voor het uitbesteden van hun ledenadministratie en boekhouding. Totaalvereniging – onderdeel van CENTION – begrijpt als geen ander hoe verenigingen werken en verleent diensten die aansluiten bij de wensen van het bestuur en de leden van de vereniging.

Lees meer
10 februari 2020

KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 veranderd. U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Uw aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet uw aanmelding 3 maart 2020 binnen zijn.

Lees meer
1 januari 2020